Eindpresentatie onderzoeksgroep MIRA

Eindpresentatie onderzoeksgroep MIRA

MIRA staat voor Modulaire opzet voor Industriële Robotisering in Assemblage werkzaamheden. Het Nederlands Intituut voor Industriële Robotica wil onderzoek doen naar MIRA, omdat wij zien dat op dit gebied nog weinig tot geen onderzoek gedaan is. Dit heeft vooral nadelen voor MKB-ondernemingen, omdat zij vaak niet het kapitaal en de kennis hebben om te automatiseren. Naast het technische aspect binnen dit onderzoek is het bedrijfskundige aspect en het menselijke aspect ook van belang.

Projectgroep MIRA

Wie zijn wij

Wij zijn drie studenten van de hogeschool Windesheim, waarbij Thijs en Floris de studie Elektrotechniek volgen en Tim de studie Technische Bedrijfskunde volgt. Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd voor de minor Fabriek van de Toekomst.

Door dit onderzoek hebben wij veel ervaring op kunnen doen op het gebied van robotica en hebben wij een beter beeld gekregen wat de technologische mogelijkheden zijn binnen de industrie.

Floris Boellaard, Thijs Boven en Tim Bouw

VIDRE-Circle

VIDIRE model

Het MIRA project is gestructureerd aan de hand van het VIDIRE model. Het VIDIRE is een cyclus dat bestaat uit zes fases. Iedere onderneming die wilt robotiseren zal al deze fases moeten doorlopen, deze zijn cruciaal om het gewenste resultaat te behalen. Iedere fase van het VIDIRE model bestaat uit vier aspecten: theorie, methodes, case en proefopstelling.

Eindpresentatie onderzoeksgroep MIRA
Eindpresentatie onderzoeksgroep MIRA
Eindpresentatie onderzoeksgroep MIRA
Eindpresentatie onderzoeksgroep MIRA